Ràdio Cabassers Independent i la revista El Sitjar. Entrevistes.

Torneu al catàleg

De Ràdio Cabassers Independent no en queda cap altre testimoni que els records que els entrevistats van recuperar a les converses enregistrades el 1998, entre divuit i vint anys després dels fets que relaten. També havien passant dotze anys des de l’acabament de la revista El Sitjar, i el testimoni dels qui la van fer permet conèixer detalls inèdits del seu funcionament.
Ara, quan es publica aquest llibre, vint-i-tres anys després de la realització d’aquelles entrevistes, i a més de quaranta anys de distància del moment en què Ràdio Cabassers emetia, i trenta-cint anys més tard de l’últim número del Sitjar, el que recullen ja és història, història que es perdria completament si els seus protagonistes no n’haguessin parlat.
Aquest és, bàsicament, un llibre d’entrevistes transcrites literalment, respectant el llenguatge improvisat i col·loquial de cada un dels seus protagonistes.

Carles Prats
ISBN: 9798467452722
Portada i interior en blanc i negre, 13,97 x 21,59 cm
240 pàgines
2021