D’Avicabescer a Cabassers: l’evolució d’un topònim. Proposta de rectificació.

Torneu al catàleg

El municipi de Cabassers, avui en dia, té encara com a forma oficial del seu topònim una grafia castellanitzada i no normativa: Cabacés. Aquest estudi fa un repàs a l’evolució d’aquest nom de lloc; des dels primers registres documentals conservats, fins a la normalització de la toponímia catalana, feta el 1933 per la Generalitat.
Proposa també corregir l’error que es va cometre el 1980, i que va fer que, nou anys més tard, la grafia Cabacés tornés a ser oficial, tot i no respectar ni la norma de l’idioma, ni l’etimologia del nom.

Carles Prats i Ferré
ISBN: 9798459265576
Portada en color, interior en blanc i negre, 13,97 x 21,59 cm
52 pàgines
2021